ถึง

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 113 "เตือน ปชช.ที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดไข้หวัดนก ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือไปตลาดสัตว์ปีก...ย้ำแม้ไทยไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกมานานกว่า 12 ปีแล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวังสูงสุดและต่อเนื่อง"

18 มิถุนายน 60
จำนวนคนอ่าน 659

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 113 "เตือน ปชช.ที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดไข้หวัดนก ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือไปตลาดสัตว์ปีก...ย้ำแม้ไทยไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกมานานกว่า 12 ปีแล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวังสูงสุดและต่อเนื่อง"********************************************
ที่มา : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 / วันที่ 18 มิถุนายน 2560

 
 
 
Back