ถึง

กรมควบคุมโรค เผยครึ่งปีแรกไทยพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เกือบ 4 หมื่นราย เสียชีวิต 4 ราย พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่ได้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่

16 กรกฎาคม 60
จำนวนคนอ่าน 741
          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยในปีนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 กรกฎาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วย 38,943 ราย เสียชีวิต 4 ราย โดยไม่พบรายงานการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากข่าวล่าสุด ที่มีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งแพทย์ลงมติว่าผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน
          วันนี้ (16 กรกฎาคม 2560) นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานข่าวที่พบเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดทางภาคกลางตอนบนนั้น  กรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์กับโรงพยาบาลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยจากการสอบสวนโรคของหน่วยควบคุมโรคติดต่อ นั้น พบว่าผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ประมาณ 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล หลังจากนั้นประมาณ  5 ชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาการเกร็งไม่รู้สึกตัว มีไข้สูง และมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ทางทีมแพทย์และพยาบาลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น จากนั้นแพทย์จึงรายงานแก่ญาติและแนะนำให้มีการชันสูตร     แต่ญาติยืนยันไม่สมัครใจในการให้การชันสูตร แพทย์จึงลงความเห็นว่าผู้ป่วยเสียชีวิตจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ เฉียบพลัน สันนิฐานว่าอาจเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันและส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยการลงความเห็นนั้นประกอบกับหลักฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ผลการตรวจน้ำเหลือง และการตรวจเพื่อหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ ทั้งชนิด A และ B มีผลเป็นลบ แสดงว่าโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนี้
          นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อไปว่า สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ พบว่าในช่วงครึ่งปีแรกนี้ มีรายงานผู้ป่วย 38,943 ราย เสียชีวิตเพียง 4 ราย โดยสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากโรคปอดบวม ในผู้ป่วยรายนี้ไม่มีหลักฐานการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีชีวิตหรือการเดินทางออกนอกพื้นที่หรือต่างประเทศ ซึ่งสามารถยืนยันผลการวินิจฉัยจากการสอบสวนโรคของหน่วยควบคุมโรคติดต่อได้ จึงไม่มีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก หรือโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้
          ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค แนะนำให้ประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันโรคโดยการพักผ่อนให้เพียงพอ  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย  สำหรับผู้ที่มีอาการ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน  หากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422
 
**************************************************
ข้อมูลจาก : สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 / วันที่ 16 กรกฎาคม 2560
 
 
Back