ป้ายกำกับ
โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
31/08/2561 Reading Counter 11469 time