กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 11"เตือนผู้เดินทางไป-มาประเทศที่เกิดโรคเมอร์ส ปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด"
07/06/2558 Reading Counter 3275 time

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 11 "เตือนผู้เดินทางไป-มาประเทศที่เกิดโรคเมอร์ส ปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด"