คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่องโรค สครับไทฟัส (ไข้แมงแดง)
19/12/2555 จำนวนคนอ่าน 2808 ครั้ง

         สครับไทฟัส เป็นไทฟัส (ไข้รากสาดใหญ่) ชนิดหนึ่งซึ่งทำให้มีอาการไข้สูง อาจมีผื่นแดงและสะเก็ดแผลไหม้ เกิดจากการติดเชื้อชนิดหนึ่ง ซึ่งมีตัวไรแดง (อยู่ตามพุ่มไม้) เป็นพาหะนำโรค มักพบในกลุ่มชาวไร่ ชาวสวน นักล่าสัตว์ นักท่องป่า ทหาร นักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่ออกไปตั้งค่ายในป่า หากไม่ได้รับการรักษา มักมีไข้นาน 2-3 สัปดาห์ บางรายอาจหายได้เอง แต่บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้

ชื่อภาษาไทย
สครับไทฟัส, ไข้แมงแดง

ชื่อภาษาอังกฤษ
Scrub Typhus

ความชุก

โรคนี้พบบ่อยในพื้นที่ชนบทและป่าเขา มีรายงานผู้ป่วยโรคนี้ ประมาณปีละ 3,000-4,000 ราย พบได้ทุกภาคของประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อาการ สาเหตุ การรักษา การดูแลตัวเอง ได้ที่  http://www.doctor.or.th/doctorme/disease/12477