สำนักระบาดวิทยา จับตาโรคและภัยสุขภาพ ( DDC WATCH ) ปีที่ 4 ฉบับตุลาคม 2 5 60 “ เดินทางปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว ”
16/10/2560 จำนวนคนอ่าน 418 ครั้ง
สำนักระบาดวิทยา จับตาโรคและภัยสุขภาพ ( DDC WATCH) ปีที่ 4 ฉบับตุลาคม 2 560 “ เดินทางปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว ” มีนักเดินทางท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาในไทยและ คนไทยเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้ นทุกปี นักท่องเที่ยวในประเทศกำลังพั ฒนา ร้อยละ 55 เกิดปัญหาสุขภาพจากการเดินทาง ปัจจุบันมีคลินิกให้บริการด้ านเวชศาสตร์การเดินทางและท่ องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและชาวต่าง ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด... อ่านต่อ
 
<<<12345678910...>>>แสดง/หน้า