จับตาโรคและภัยสุขภาพ ( DD C WATCH ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2 5 61 โรคมือ เท้า ปาก ระบาดในเด็กเล็ก ห่วงเปิ ดเทอม...ฤดูกาลระบาด
22/06/2561 จำนวนคนอ่าน 610 ครั้ง
จับตาโรคและภัยสุขภาพ ( DD C WATCH) ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2561 โรคมือ เท้า ปาก ระบาดในเด็กเล็ก ห่วงเปิ ดเทอม...ฤดูกาลระบาด โรคมือ เท้า ปาก พบบ่อยในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี และมักพบการระบาดในสถานรั บเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน โดยเฉพาะชั้นอนุบาล จำนวนผู้ป่วยเริ่มสูงขึ้นช่วงต้ นเดือนพฤษภาคมและ สูงสุดในเดื อนมิถุนายนและกรกฎาคม เป็นฤดู กาลระบาดของโรคในทุกปีและช่ วงเปิดภาคเรียนใหม่ของสถานศึ... อ่านต่อ
 
<<<12345678910...>>>แสดง/หน้า