จับตาโรคและภัยสุขภาพ ( DDC WATCH ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2 5 61 โรคเมลิออยโดยสิส จากการสัมผั สดินหรือน้ำ ป้องกันด้วยใส่บูทยาว ดื่มน้ำต้มสุก
08/08/2561 จำนวนคนอ่าน 3847 ครั้ง
จับตาโรคและภัยสุขภาพ ( DDC WATCH ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2 5 61 โรคเมลิออยโดยสิส จากการสัมผั สดินหรือน้ำ ป้องกันด้วยใส่บูทยาว ดื่มน้ำต้มสุก โรคเมลิออยโดสิส (โรคเมลิออยด์ หรือ โรคไข้ดิน) เกิดจากการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่อาศั ยอยู่ในดินและน้ำ ติดเชื้อจากการสัมผัสเชื้อในดิ นหรือน้ำ การกินอาหารหรือดื่มน้ำที่มี เชื้อปนเปื้อน และผ่านทางการหายใจ ปี 2560... อ่านต่อ
 
<<<12345678910...>>>แสดง/หน้า