จับตาโรคและภัยสุขภาพ ( DDC WATCH ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2 5 61 “ ไข้หวัดนก H 7 N 9....วายร้ายที่มองไม่เห็น ”
26/01/2561 จำนวนคนอ่าน 322 ครั้ง
จับตาโรคและภัยสุขภาพ ( DDC WATCH) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561 “ไข้หวัดนก H7N9....วายร้ายที่มองไม่เห็น” • เริ่มระบาดในปี พ.ศ. 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 พบผู้ป่วยทั้งหมด 1,564 ราย เสียชีวิต 612 ราย (ที่มา องค์การอนามัยโลก) พบการระบาดในประเทศจีนหรือผู้ป่ วยมีประวัติเดินทางไปประเทศจีน • ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วย มีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงเสี ยชีวิต • การระบาดมี 5 ระลอก การระบาดในครั้งนี้อยู่ ในระลอกที่ 5... อ่านต่อ
 
<<<12345678910...>>>แสดง/หน้า