ป้ายกำกับ
โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
04/01/2561 จำนวนคนอ่าน 7047 ครั้ง