ป้ายกำกับ
ข่าวสาร

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 มิถุนายน 2561

11/06/2561 จำนวนคนอ่าน 1700 ครั้ง


รัฐบาลได้ผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ.2560 โดยมีเจตนาที่ต้องการจะปกป้องเยาวชนไม่ให้เป็นนักสูบหน้าใหม่ คุ้มครองผู้คนรอบข้างให้ปลอดภัย ไม่ให้เป็น "ผู้รับควันบุหรี่มือสอง" และลดจำนวนผู้สูบลง อาทิ การห้ามขายบุหรี่ให้เด็ก การจำกัดพื้นที่สูบ การจำกัดช่องทางการเข้าถึง และการปรับขึ้นราคาบุหรี่