ป้ายกำกับ
ข่าวสาร

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

11/06/2561 จำนวนคนอ่าน 1533 ครั้ง

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
นโยบายด้านการแพทย์ ได้มีการต่อยอดขยายผล พร้อมทั้งการผลักดันมาตรการใหม่ ๆ ที่ต้องอาศัยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนเป็นผลสำเร็จ ได้แก่ “นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (UCEP) เพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในช่วง 72 ชั่วโมงแรก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการมีชีวิตรอด    ต้องได้รับการปฐมพยาบาลทันที โดยสามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ทั้งนี้มีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการและรอดชีวิตจากวินาทีวิกฤติได้ กว่า 15,000 รายแล้ว ซึ่งเป็นความเสมอภาคทางสังคม พร้อมด้วยการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ สามารถโทรปรึกษารับคำแนะนำได้ที่ “สายด่วน 1669” สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ