ข่าวสาร
เทศบาลโพธิ์กระสังข์ปลูกสำนึกเยาวชน-ชาวบ้าน ลด ละ เลิกดื่มแอลกอฮอล์-เล่นการพนันในงานบุญ
20/03/2556 จำนวนคนอ่าน 569 ครั้ง
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556
 
          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสำรอง บำเพ็ญ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากรายงานข้อมูลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนคนไทยที่ดื่มสุราเป็นประจำ ของกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) พบว่าเพศชายมีแนวโน้มพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าเพศหญิง โดยชาย ร้อยละ 17 และหญิง ร้อยละ 2 ที่ดื่มสุราต่อวันในระดับอันตราย คือดื่มเบียร์มากกว่า 2 ขวด หรือดื่มเหล้าขาวมากกว่า 150 ซีซี ในช่วง 7 ปี จากปี 2539-2546 กลุ่มผู้หญิงวัย 15-19 ปี มีการดื่มเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า คือจากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 5.6 ทั้งนี้ผลการวิจัยของสถาบันวิจัยยาเสพติดร่วมกับสถาบัน วิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า วัยรุ่นหญิงนิยมดื่มสุราต่างประเทศ สุราผลไม้ หรือไวน์คูลเลอร์ เพราะเชื่อว่าแอลกอฮอล์น้อย ดื่มแล้วไม่เมา แต่เป็นตัวการกระตุ้นอวัยวะสำคัญ อาทิ หัวใจ ไต สมอง  ให้ทำงานหนักเกินความจำเป็น ส่งผลให้อวัยวะเหล่านี้เสื่อมสภาพก่อนวัยอันควร 
          ด้านนายสุบิน งอนสวัน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กระสังข์ กล่าวว่า จากกรณีปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ จึงได้ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โพธิ์กระสังข์ ร่วมกันจัดโครงการงานบุญ งานศพ ปลอดเหล้า ไม่เอาการพนัน ไม่หันหายาเสพติด เพื่อรณรงค์ให้มีการ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการพนัน ในงานบุญ ประเพณีต่าง ๆ ทุกประเภท โดยหวังผลในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน ลดช่องทางในการเข้าถึงยาเสพติดอื่น ๆ พร้อมทั้งเพื่อสร้างเสริม ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น.