กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 25 "เตือน 17 จังหวัดเสี่ยงโรคมือ เท้า ปาก ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด"
13/09/2558 จำนวนคนอ่าน 2023 ครั้ง

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 25 "เตือน 17 จังหวัดเสี่ยงโรคมือ เท้า ปาก ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด"