กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 86 "เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก หากมีไข้สูง รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว"
04/12/2559 จำนวนคนอ่าน 1610 ครั้ง

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 86 "เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก หากมีไข้สูง รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว"