ยอดป่วยมะเร็งทะลักล้นปีละ 14 ล้านคน
16/12/2556 จำนวนคนอ่าน 400 ครั้ง
ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
 
          องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในโลกที่เพิ่มขึ้นทุกปี ได้เพิ่มสูงมากขึ้นถึง 14 ล้านกว่าคนแล้ว โดยเฉพาะเมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้เพิ่มขึ้นพรวดเดียว 12,700,000 คน ยอดผู้เสียชีวิตก้กระโจนขึ้รตามจาก 7.6 ล้านราย ขึ้นไปเป็น 8.2 ล้านรายไปด้วย
          รายงานกล่าวว่าสาเหตุที่ยอดเพิ่มขึ้นอย่างฮวบฮาบเช่นนี้ มาจากมีผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นโรคอ้วนรวมทั้งผู้คนมีอายุยืนขึ้นประกอบกันด้วย
          โรคมะเร็งปอดซึ่งเกิดจากการสูบบุหรี่เป็นส่วนใหญ่คงเป็นสาเหตุสามัญที่สุดของการเป็นมะเร็งทั่วโลก มากถึง 1.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของผู้ป่วยรวมทั้งหมด แต่ในชาติที่กำลังพัฒนา โรคมะเร็งเต้านมก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตใหญ่อยู่ด้วย
          องค์การฯได้แสดงความเป็นทุกข์ว่า ยอดผู้ป่วยมะเร็งจะสูงเลยเกินปีละ 19 ล้านรายในปี พ.ศ. 2568