เตือนระวังป่วยไข้หวัดใหญ่-ปอดบวม
11/01/2560 จำนวนคนอ่าน 1086 ครั้ง
ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560
  
          นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิตร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงเจ็บป่วย ที่พบบ่อยคือ โรคไข้หวัดใหญ่และปอดบวม โดยในปี 2559 ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยทั้ง 2 โรครวมกัน 420,000 ราย โดยไข้หวัดใหญ่พบผู้ป่วย 168,843ราย เสียชีวิต 44 ราย โรคปอดบวม พบผู้ป่วย 245,151ราย เสียชีวิต 366 ราย จึงได้กำชับสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดทั่วประเทศ ย้ำเตือนประชาชนในการป้องกันการเจ็บป่วย และขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานการรักษา รวมทั้งป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน โดยไข้หวัดใหญ่ เชื้อจะอยู่ในน้ำมูกน้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอ จาม อาการของโรคมักจะมีไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อยเพลีย มีน้ำมูกใสๆ ไอส่วนโรคปอดบวมอาการและการแพร่เชื้อจะคล้ายไข้หวัด ใหญ่ แต่จะพบบางรายมีไข้สูงหนาวสั่น และไอมีเสมหะสีเหลืองหรือเขียวรวมถึงหายใจเหนื่อยหอบร่วมด้วย สำหรับการป้องกันการเจ็บป่วย ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ประชาชน ยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย.