ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประสานงานโครงการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค
19/09/2561 จำนวนคนอ่าน 113 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประสานงานโครงการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค 1. คุณสมบัติทั่วไป 1.1 เป็นบุคคลธรรมดา, มีสัญชาติไทย 1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ 1.3 ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 1.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1.5 มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Microsoft Office เป็นต้น 1.6 พิมพ์ดีดไทย/อังกฤษได้ อย่างน้อย 30 คำ/นาที 1.7 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล 1.8... อ่านต่อ
 
<<<12345678910...>>>แสดง/หน้า