Strong ไปกับสคร.4 ตอน “วันมาฆบูชา 1 ใน 5 วันพระใหญ่ ไม่ขายเหล้า”
18/02/2562 จำนวนคนอ่าน 730 ครั้ง

 

สคร.4 จังหวัดสระบุรี ชูประเด็น วันมาฆบูชา 1 ใน 5 วันสำคัญพิเศษทางพระพุทธศาสนา เป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง

วันมาฆบูชา คือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ จะเข้าวัด ถือศีล ปฏิบัติธรรม และเป็นวันสำคัญในการรณรงค์งดเหล้าวันมาฆบูชา “การละเว้นการเสพสุรา เป็นข้อหนึ่งในศีล 5 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำมาซึ่งความประมาทเพราะเมาแล้วขาดสติยั้งคิด และยังมีโทษต่ออวัยวะภายในของร่างกาย โดยเฉพาะตับ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต และทำให้ตายก่อนวัยอันควร ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ 5 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา

แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่าสถานการณ์นักดื่มหน้าใหม่ของประเทศไทย ในกลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไป สูงขึ้น เพศชายมากกว่าเพศหญิง รวมถึงปริมาณการบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน กฎหมายได้กำหนดให้การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 2 ช่วงเวลา คือช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. และช่วงเวลา 17.00 - 24.00 น. ของทุกวัน แต่กรณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้ง 5 วัน ห้ามขายตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้สถานประกอบการร้านค้าอาจจัดทำป้ายงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แสดงเด่นชัดบริเวณหน้าร้านเพื่อเป็นการแจ้งลูกค้าให้ทราบ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 39 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แพทย์หญิงวรยา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกฎหมายมีมากขึ้น ดังนั้นหากพบการกระทำผิดสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดได้ เช่น สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ https://tas.go.th.เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การขายให้กับบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ รวมถึงบุคคลซึ่งมีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ หากฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญา คือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายหรือการชักจูงใจให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยการชิงโชค ชิงรางวัล แจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ขอความร่วมมือจากเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์งดจำหน่ายเหล้าวันมาฆบูชา ตามประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ จัดทำแบนเนอร์ Infographic ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ Facebook line group รายการวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ด้วยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มมึนเมา และสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรค และปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Facebook : https://www.facebook.com/ dpc4saraburi