Strong ไปกับสคร.4 ตอน “หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา” 15 มิ.ย. วันไข้เลือดออกอาเซียน
12/06/2562 จำนวนคนอ่าน 209 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) ขอเชิญประชาชนร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิ.ย.2562 ภายใต้แนวคิด “End Dengue : Starts With Me” หรือ “หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา” โดยขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน... อ่านต่อ
 
<<<12345678910...>>>แสดง/หน้า