สคร.11 เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก อย่างต่อเนื่อง ย้ำหมั่นล้างมือ เลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง
22/02/2561 จำนวนคนอ่าน 15 ครั้ง
“สคร.11 เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก อย่างต่อเนื่อง ย้ำหมั่นล้างมือ เลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง” สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง หลังพบการระบาดของโรคในหลายประเทศ แนะผู้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ... อ่านต่อ
 
<<<12345678910...>>>แสดง/หน้า