สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล น้ำพอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “รวมพลังค้นหาวัณโรคเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง” เพื่อเร่งรัดยุติวัณโรค
11/07/2561 จำนวนคนอ่าน 94 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล น้ำพอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “รวมพลังค้นหาวัณโรคเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง” เพื่อเร่งรัดยุติวัณโรค ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง โดยภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขร่วมจัดกิจกรรมคัดกรองค้นหาวัณโรคเชิงรุกในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ โดยได้รับความร่วมมือจากพื้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น เป้าหมายเพื่อยุติวัณโรค “ค้นให้พบ... อ่านต่อ
 
<<<12345678910...>>>แสดง/หน้า