ถึง

กรมคร.เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 164 "เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้ อาจเกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ระมัดระวังอาจถูกยุงกัดและเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้"

9 มิถุนายน 61
จำนวนคนอ่าน 2,012

กรมคร.เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 164 "เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้ อาจเกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ระมัดระวังอาจถูกยุงกัดและเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้"*******************************************************
ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์: 0-2590-3857 / วันที่ 9 มิถุนายน 2561

 
 
 
Back