ถึง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)

27 กันยายน 61
จำนวนคนอ่าน 1,509

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานดครงการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค

 
                                                                                                 1.นางสาวเนตรชนก  ไชยพาน
                                                                                                 2.นางสาวสิริญ  จันทันทะ
 
 
Back