ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคอหิวาตกโรค ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2558
26/10/2558 จำนวนคนอ่าน 2288 ครั้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคอหิวาตกโรค ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2558 1. สถานการณ์อหิวาตกโรคในประเทศไทย โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 11 ตุลาคม 2558 มีรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 10 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนสถานการณ์ทั่วโลก องค์การอนามัยโลกคาดว่าในแต่ละปี มีประชากรทั่วโลกป่วยด้วยโรคอหิวาตกโรคถึง 1.4- 3.4 ล้านคน ในจำนวนนี้ 28,000 - 142,000 คน เสียชีวิต 2. ในเดือนตุลาคมนี้ มีข่าวโรคอหิวาตกโรคระบาดในจังหวัดทางภาคเหนือ... อ่านต่อ