โรคไข้เลือดออก
11/11/2558 จำนวนคนอ่าน 6524 ครั้ง
โรคไข้เลือดออก “โรคไข้เลือดออก” เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค หลังจากถูกยุงมีเชื้อกัดจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ ๕ - ๘ วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ มีไข้สูงลอย ๒ - ๗ วัน มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง โรคนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และมักระบาดในฤดูฝนเพราะมียุงเพิ่มมากขึ้น ยุงลายอาศัยอยู่ภายในบ้านและรอบ ๆ บ้าน ดูดกินเลือดคนเฉพาะเวลากลางวัน อาการของโรคไข้เลือดออก ไข้สูงเฉียบพลันประมาณ ๒ - ๗ วัน... อ่านต่อ