ข้อมูลทั่วไปของโรคปอดบวม (สำนักโรคติดต่อทั่วไป ณ เดือน พฤศจิกายน)
09/11/2558 จำนวนคนอ่าน 3404 ครั้ง
ข้อมูลทั่วไปของโรคปอดบวม สาเหตุของโรคและการติดต่อ เป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดการอักเสบขึ้นบริเวณเนื้อปอด หลอดลม ถุงลมต่างๆ และอาจมีน้ำในเยื่อหุ้มปอด สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัสหลายชนิด ซึ่งผู้ที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติ อาจเกิดจากเชื้อรา และพยาธิได้ด้วย โรคปอดบวมติดต่อได้จากการหายใจเอาเชื้อโรคที่กระจายอยู่ในอากาศเข้าไป ติดต่อได้จากการไอ จาม รดกัน รวมถึงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวม... อ่านต่อ