สคร.๑๐เชียงใหม่ จัดทำบทความสำหรับสื่อมวลชน เรื่อง“Ending AIDS”ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา เพื่อยุติปัญหาเอดส์
28/11/2557 จำนวนคนอ่าน 3268 ครั้ง
พราะอะไรถึงกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม เป็นวันเอดส์โลก?.... โรคเอดส์เป็นโรคที่มีความรุนแรง มีผลกระทบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมาย องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “ วันโลกต้านเอดส์ ” (WORLD AIDS DAY) เพราะในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ถือว่าเป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์หลายรูปแบบพร้อมกันทั่วโลก และในปีนี้คำขวัญวันเอดส์โลก คือ... อ่านต่อ