โรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
15/07/2557 จำนวนคนอ่าน 6339 ครั้ง
“ มลพิษ ” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี โดยมีสาเหตุจากการที่มี “สิ่งแปลกปลอม” เข้าไป “ปนเปื้อน” อยู่ในสิ่งแวดล้อม มลพิษในสิ่งแวดล้อมมีทั้งมลพิษในอากาศ ในน้ำและมลพิษทางเสียง มลพิษในอากาศ เช่น ปัญหาจากหมอกควัน ไฟป่า ฝุ่นละอองในอากาศ ไอเสียจากรถยนต์ มลพิษทางน้ำ เช่น ปัญหาขยะตามลำคลองต่าง ๆ ทำให้น้ำในคลองมีปริมาณออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐาน มีแบคทีเรียและสารตะกั่วเกินกว่ามารตฐาน... อ่านต่อ