สคร.9 แนะฝนมา เตือนระวัง! เห็ดพิษอันตราย ผู้อ่อนแอหรือเป็นโรคภูมิแพ้กินอาจถึงตายได้
23/09/2558 จำนวนคนอ่าน 2349 ครั้ง 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค เผยว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค เผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปี มักจะมีข่าวการป่วยและการเส ียชีวิตจากการรับประทานเห็ด พิษ โดยเฉพาะในภาคเหนือ ซึ่งมักจะได้รับรายงานมากใน ช่วงเริ่มต้นของฤดูฝน ซึ่งจะมีเห็ดที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ คือช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงมิถุนายน มักพบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแ รงหรือเสียชีวิตจะเกิดจากกา... อ่านต่อ