ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคสำคัญที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดอาการกำเริบได้ง่ายจากการสูดดมหมอกควัน
21/10/2558 จำนวนคนอ่าน 2523 ครั้ง
ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคสำคัญที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดอาการกำเริบได้ง่ายจากการสูดดมหมอกควัน ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคตาอักเสบและผิวหนัง รวมถึงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก ข้อแนะนำสำหรับการดูแลป้องกันสุขภาพเมื่อเกิดควันไฟหรือหมอกควัน วิธีปฏิบัติตัวเมื่อต้องอยู่ในภาวะหมอกควัน 1. ให้อยู่ภายในอาคารบ้านเรือน ถ้าไม่จำเป็นอย่าออกนอกบ้าน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง 2. สำหรับอาคารบ้านเรือน... อ่านต่อ
 
แสดง/หน้า